English version

Marcin Sochacki (Wanted) Blog, Internet, Technologia

» Moja opinia o standaryzacji OOXML

Dziś upływa termin zgłaszania do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego uwag na temat proponowanego standardu zapisu dokumentów Office Open XML (OOXML). Jak zapewne wielu Czytelników się orientuje, Microsoft stworzył ten format jako przeciwwagę dla istniejącego już wcześniej i ustandaryzowanego w ISO formatu ODF (używanego m.in. przez OpenOffice.org). Firma ta prowadzi silny lobbying zmierzający w kierunku „przepchnięcia” OOXML również jako standardu ISO, na co mają wpływ opinie poszczególnych krajów członkowskich. W Polsce standaryzacją zajmuje się PKN, a w tym wypadku konkretnie Komitet Techniczny 182. Pomimo istotnych technicznych błędów, a także – wbrew nazwie – częściowo zamkniętej specyfikacji, OOXML wydaje się mieć duże poparcie w wielu organizacjach standaryzujących, zapewne dzięki skutecznej kampanii Microsoftu. Mocno zalecam wszystkim zdającym sobie sprawę z braku merytorycznych podstaw aby OOXML był rzeczywiście dobrym, otwartym standardem dla oprogramowania biurowego napisanie listu do PKN do godziny 16:00, 17 sierpnia. Poniżej mój list i pomocne linki.

Odpowiedź w sprawie konsultacji środowiskowej dotyczącej proponowanej normy międzynarodowej ISO/IEC DIS 29500 „Office Open XML File Format”

W pierwszych słowach chciałbym podziękować PKN i KT 182 za zrozumienie wielkiej wagi zagadnienia standardów informatycznych i wysłuchanie opinii osób najbardziej zainteresowanych, bo na co dzień zajmujących się wdrażaniem systemów informatycznych wykorzystujących m.in. oprogramowanie biurowe.

Odnosząc się do pytań zawartych na stronie http://www.pkn.pl/?pid=dis29500&cid[]=1, uważam że proponowany standard OOXML jest niewystarczająco dobrze udokumentowany i posiada liczne wady utrudniające jego implementację w praktyce. Lista zarzutów jest szeroko znana i publikowana, więc niepotrzebnym dublowaniem byłoby cytowanie ich w moim liście. Odsyłam na przykład do listu Borysa Musielaka pod adresem http://jakilinux.org/stuff/ooxml/ Opinia_jakilinuxorg_ISO_IEC_DIS_29500.pdf choć nie popieram akcji drukowania tysięcy podpisów przeprowadzonej wcześniej przez ten wortal.

Chciałbym za to zwrócić uwagę na dwa aspekty, których nie poruszono w wyżej wymienionym liście.

1) Dobre praktyki w informatyce nakazują opracowywanie standardów w atmosferze współpracy zainteresowanych organizacji i firm. Dzięki takiej kooperacji powstały na przykład dobre i otwarte standardy będące podstawą dzisiejszego Internetu: TCP/IP, HTML, XML. OOXML jest przykładem kolejnego ruchu ze strony firmy Microsoft wyraźnie dążącej do zachowania kontroli nad zmonopolizowanym rynkiem oprogramowania biurowego. Stąd nieudokumentowane w OOXML odwołania do wcześniejszych, zamkniętych formatów Microsoft Office. Sam Microsoft nie uczestniczył w pracach dotyczących starszego i otwartego formatu ODF, za to opracował własny bez konsultacji z innymi organizacjami. Praktyki tej firmy doprowadziły do obecnej monopolizacji rynku, poprzez celowe utrudnianie współpracy oprogramowania firm trzecich z produktami Microsoftu.

2) Wykazane w licznych publikacjach problemy ze specyfikacją OOXML nie oznaczają naturalnie definitywnego zamknięcia drogi dla tego standardu. Myślę, że wielu rozsądnie myślących ludzi ze środowiska Open Source nie zabrania firmie Microsoft działania jeśli chodzi o opracowywanie wolnych i dobrych standardów. Jest przecież oczywiste, że standardy ulegają ewolucji, a postęp informatyki zależy w dużej mierze od opracowywania nowych norm i protokołów. Warunkiem koniecznym takiego rozwoju jest faktyczna otwartość i przejrzystość normy umożliwiająca jej praktyczną implementację. Jeśli wykazane błędy zostałyby poprawione w przyszłych wersjach OOXML nie widzę przeciwwskazań aby obie normy obowiązywały równolegle i żeby zdrowa konkurencja rynkowa zdecydowała o wyższości jednej z nich.

Z poważaniem,
Marcin Sochacki
Nordea Bank Polska S.A.

Dodatkowe linki do postudiowania:

Dla potomności zachowam też listę członków KT 182 pobraną ze stron PKN.

KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych

Lp. Nazwisko Imię Podmiot delegujący Funkcja w KT Kontakt
1. Andrukiewicz Elżbieta ENERGO-TEL S.A. przewodniczący Ul. Jutrzenki 183
02-231 Warszawa
0 22 571 66 66
2. Ładoś Bogusław Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" zastępca przewodniczącego Ul. Żwirki i Wigury 1
00-906 Warszawa
0 22 650 13 83
3. Święcicki Krzysztof Michał Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Centrala zastępca przewodniczącego Ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa
0 22 860 41 33
4. Wroński Sławomir Polski Komitet Normalizacyjny sekretarz Ul. Świętokrzyska 14 B
00-050 Warszawa
0 22 556 75 66
5. Bejm Tomasz ERNST AND YOUNG AUDIT Sp. z o. o. członek Ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
0 22 557 63 48
6. Bęczkowski Jerzy Centrum Zaufania i Certyfikacji CENTRAST S.A. członek Al. Jerozolimskie 7
00-495 Warszawa
0 22 522 93 60
7. Biedrzycka Anna Narodowy Bank Polski członek ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
0 22 653 13 18
8. Cendrowski Janusz Prokom - Software S.A. LIM CENTER członek Al. Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa
0 22 575 82 31
9. Deleżuch Edward Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Centrala członek Ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa
0 22 860 55 86
10. Drabik Michał Stowarzyszenie Konsumentów Polskich członek Ul. Gizów 6
01-249 Warszawa
0 22 634 06 68
11. Dudek Paweł Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. członek Ul. Kasprzaka 3
85-321 Bydgoszcz
0 52 325 13 62
12. Forczmański Paweł Politechnika Szczecińska - Wydział Informatyki członek Ul. Żołnierska 49
71-210 Szczecin
0 91 449 56 60
13. Gerwatowski Leszek Telekomunikacja Polska S.A. członek Ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
0 22 576 86 70
14. Goraziński Jerzy PKP Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o. o. członek Al. Jerozolimskie 140
02-305 Warszawa
0 22 524 32 13
15. Górski Karol ENIGMA Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. członek Ul. Cietrzewia 8
02-492 Warszawa
0 22 863 62 65 w. 35
16. Jarski Michał Andrzej Internet Security Systems Poland członek Ul. Rumby 19
02-830 Warszawa
0 22 644 93 50
17. Jędrzejewski Maciej CryptoProtect Sp z o. o. członek Ul. Andrzeja Sołtana 3 M 8
01-494 Warszawa
0 501 20 60 22
18. Kaczmarek Andrzej Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych członek Ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
0 22 860 70 83
19. Kossowski Ryszard Politechnika Warszawska - Wydział Elektroniki i Technik Informatycznych członek Ul. Nowowiejska 15/19
00-665 Warszawa
0 22 660 78 99
20. Kośla Robert Departament Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego członek Ul. Rakowiecka 2a
00-993 Warszawa
0 22 58 58 800; 58 57 565
21. Koślacz Stanisław Biuro Techniczne ALSTA - Stanisław Koślacz członek  Warszawa
0 22 832 04 04
22. Krawiec Jerzy Ministerstwo Obrony Narodowej członek ul. Klonowa 1
00-909 Warszawa
0 22 687 15 05
23. Kuriata Eugeniusz Uniwersytet Zielonogórski członek Ul. Podgórna 50
 Zielona Góra
0 68 328 24 22
24. Łukasiewicz-Dux Maria Stowarzyszenie Elektryków Polskich - Zarząd Główny członek ul. Świętokrzyska 14 A
00-950 Warszawa
0 22 556 75 66
25. Momot Przemysław Trusted Information Consulting Sp.z o. o. członek Ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa
0 22 874 38 70
26. Musiał Paweł PKP Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o. o. członek Al. Jerozolimskie 140
02-305 Warszawa
0 22 524 34 34
27. Pacut Andrzej Politechnika Warszawska - Wydział Elektroniki i Technik Informatycznych członek Ul. Nowowiejska 15/19
00-665 Warszawa
28. Paczocha Jerzy Instytut Łączności członek Ul. Szachowa 1
04-894 Warszawa
0 22 512 84 86
29. Pejaś Jerzy Politechnika Szczecińska - Wydział Informatyki członek Ul. Żołnierska 49
71-210 Szczecin
0 91 449 56 62
30. Radziszewski Tomasz European Network Security Institute Sp.z o. o. członek Ul. Jana Pawła I I 34
00-141 Warszawa
0 22 620 12 00
31. Rutkowski Jan Powszechna Kasa Oszczędności - Bank Państwowy członek Ul. Puławska 15
 Warszawa
0 22 621 85 85
32. Skonieczny Józef Janusz EXATEL S.A. członek Ul. Perkuna 47
04-164 Warszawa
0 22 340 68 52
33. Suskiewicz Marian Telekomunikacja Polska S.A. Dyrekcja Spółki członek Ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
0 22 699 51 07
34. Szelest Małgorzata Polskie Towarzystwo Użytkowników NOVELL członek Ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa
0 22 657 70 60
35. Włodarczyk Elżbieta Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. członek Ul. Cypryjska 72
02-761 Warszawa
0 22 651 63 66
36. Zmyślony Mirosław Ministerstwo Finansów członek ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
0 22 694 48 22

Powiązane posty:

2007/08/17 02:25 | komputery/microsoft/

» Komentarze

Warto dodać do listy dwie ostatnio dodane osoby:
- Dominik Tomaszuk z FWIOO
- Tomasz Bednarski z amavis.com

pozdrawiam,
michuk

michuk | 2007/08/25 02:00


Dzięki. Nie zapomnij też o swojej osobie :)

BTW, gdzie mogę znaleźć info o dołączeniu Tomasza Bednarskiego? Nie widzę nigdzie na jakilinux.

Wanted | 2007/08/26 00:36


Amazis.net sp. z o. o.

Oficjalnie nie zostaliśmy jeszcze przyjęci.

Tomasz Bednarski

Tomek | 2007/09/26 10:49


Mój blog

Działy

/ (82)
  info/ (5)
  komputery/ (51)
    apple/ (1)
    google/ (15)
    inne/ (4)
    linux/ (3)
    microsoft/ (10)
    spam/ (1)
    wikipedia/ (6)
    www/ (11)
  media/ (5)
    reklama/ (5)
  miejsca/ (5)
    aconcagua/ (1)
    dublin/ (2)
    trojmiasto/ (2)
  to_lubie/ (16)
    film/ (6)
    foto/ (3)
    humor/ (1)
    sport/ (6)

Archiwa


Odnośniki


Strefa bez kolorów

Ta strona jest zgodna z zasadami Łeb 2.0™!