English version

Marcin Sochacki (Wanted) Blog, Internet, Technologia

» Pozdrawiam panią Andrukiewicz!

Z analizy logów mojego bloga wynika, że zaszczyciła mnie swoimi odwiedzinami pani Elżbieta Andrukiewicz, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa w Energo-Tel S.A., bądź jej współpracownik. Pani Andrukiewicz przewodniczy również Komitetowi Technicznemu 182, który w imieniu Polski 30 sierpnia podjął decyzję o poparciu propozycji standardu OOXML w trybie przyspieszonym w ISO. Z tej okazji chciałbym przekazać kilka pytań, w nadziei że może kiedyś znajdą odpowiedź.

Czy jakiekolwiek głosowanie jest uczciwe, jeśli przewodniczący jawnie narzuca decyzję głosującym?

Źródło: raport FWiOO:
Przewodnicząca proponuje, by ci, którzy mają wątpliwości głosowali „Za z komentarzami”. […] Jeden z członków komitetu zaproponował, aby można było glosować też „Wstrzymuje się z komentarzami”. Przewodniczącej się to nie podoba, ponieważ uważa, że za bardzo się napracowali, żeby teraz Polska zachowała się tak, jakby jej nie było.

Dlaczego głosy negatywne muszą mieć „dobre uzasadnienie techniczne”, podczas gdy głosy pozytywne takowego nie wymagają? Czy i w odniesieniu do innych standardów a priori zakładana jest ich merytoryczna poprawność?

Źródło: raport FWiOO:
[Przewodnicząca] jednocześnie informuje, że osoba, która zdecyduje się na sprzeciw z komentarzami będzie musiała dobrze uzasadnić technicznie swój głos, a to oznacza dużo pracy.

Jak Pani wyjaśni fakt, że KT 182 miał 36 członków, limit ustalony przez PKN wynosi 40 członków, a jednak przedstawiciele środowiska open source nie zostali dopuszczeni do KT ze względu na brak miejsc?

Źródło: lista dyskusyjna PTI, 2007-09-01, 09:36

Pani Andrukiewicz jest znanym ekspertem w swojej branży. Niestety każdego chyba uderza nieuczciwy sposób podejmowania decyzji w KT 182, zakładając że relacja FWiOO jest prawdziwa. Chętnie posłuchałbym opinii z drugiej strony dla porównania.

A oto odpowiednie logi z mojego serwera, o których wspomniałem na początku:

host25.energotel.pl - - [03/Sep/2007:16:06:50 +0200] "GET /pl/komputery/microsoft/opinia_o_ooxml HTTP/1.1" 200 19255 "http://www.google.com/search?sourceid=navclient&ie=UTF-8&rls=GGLR,GGLR:2006-39,GGLR:en&q=open+xml+andrukiewicz" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)"
host25.energotel.pl - - [03/Sep/2007:16:26:16 +0200] "GET /pl/komputery/microsoft/opinia_o_ooxml HTTP/1.1" 200 19255 "http://www.google.pl/search?sourceid=navclient&ie=UTF-8&rls=SKPB,SKPB:2006-44,SKPB:en&q=andrukiewicz+ooxml" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)"

2007/09/03 22:49 | komputery/microsoft/

» Komentarze

Mój blog

Działy

/ (82)
  info/ (5)
  komputery/ (51)
    apple/ (1)
    google/ (15)
    inne/ (4)
    linux/ (3)
    microsoft/ (10)
    spam/ (1)
    wikipedia/ (6)
    www/ (11)
  media/ (5)
    reklama/ (5)
  miejsca/ (5)
    aconcagua/ (1)
    dublin/ (2)
    trojmiasto/ (2)
  to_lubie/ (16)
    film/ (6)
    foto/ (3)
    humor/ (1)
    sport/ (6)

Archiwa


Odnośniki


Strefa bez kolorów

Ta strona jest zgodna z zasadami Łeb 2.0™!